Categorie: Renovatie/transformatie

Politiebureau Amsterdam Centrum Jordaan

Aanleiding voor de verbouwing van het Politiebureau Amsterdam Centrum Jordaan was de verouderde staat van het pand en een indeling die niet voldeed aan het toekomstige gebruik. Het interieur is grotendeels gesloopt om ruimte te maken voor een flexibele werkomgeving waar ontmoeting en verbinding wordt gefaciliteerd. Verduurzaming van gebouwschil en installaties maken het pand weer toekomstbestendig.

Het oorspronkelijke gebouw (architect Anna Clasina van Hattem, bouwjaar 1974) heeft een casco van kolommen, liggers en vloeren van beton. Hierdoor kon de oorspronkelijke indeling grotendeels worden verwijderd om ruimte te maken voor een nieuwe indeling die voldoet aan de eisen en wensen van het Flexibel Werken Concept van de politie en knelpunten in de logistiek te kunnen oplossen. Op basis van de nieuwe indeling is er een nieuw energiezuinig installatie ontwerp gemaakt.

De hoofdstructuur met de positie van de 2 trappenhuizen, de lift, de toiletgroepen, technische schachten en technische ruimten is intact gehouden. Het overgrote deel van het gebouw is tot casco leeg gesloopt zodat bestaande knelpunten in de logistiek konden worden opgelost. Het nieuwe ruimteprogramma bestaat uit publieksruimten, samenwerkruimten, open- en gesloten werkruimten met een diversiteit aan soorten werkplekken, vergaderfaciliteiten, ophoudgebied met ophoudkamers en advocatenruimten, kleedkamers.

Ondanks de lastig in te delen vorm van het bestaande gebouw (lang, ondiep, dichte achtergevel, 6 lagen hoog en direct grenzend aan het openbare trottoir) is het gelukt om een functionele indeling te maken.
Voorheen was het gebouw een typisch kantoorgebouw bestaande uit een middengang met gesloten kantoorkamers. In het nieuwe ontwerp zijn de gesloten functies (vergaderen, opslag, facilitaire ruimten, technische ruimten) in een zone tegen de gesloten achtergevel geplaatst. De ontmoetingsruimten en werkruimten (open en besloten) zijn in een grote open zone langs de voorgevel gelegd met veel daglicht en uitzicht. De toegangen van de middengang tot de werkruimten zijn verbreed, open gehouden en geaccentueerd met portalen in eiken. Zo heeft men uitzicht en daglicht in de middengang. Door de open opzet zijn collega’s goed vindbaar en wordt ontmoeting gefaciliteerd.
Waar ruimten omwille van de functie (vertrouwelijkheid) gesloten moeten zijn hebben deze glazen wanden gekregen waardoor ook hier openheid wordt ervaren. Transparante foto’s geven toch een gevoel van privacy en ondersteunen de identiteit.

Een belangrijke doelstelling voor de verduurzaming van het pand was het behalen van een behoorlijke energiebesparing. Hiervoor zijn onder meer de oorspronkelijke stalen gevelkozijnen vervangen door aluminium kozijnen met thermisch onderbroken profiel en betere kwaliteit beglazing. De reden om voor Reynaers te kiezen was het slanke profiel Reynaers SL38 Classic omdat deze lijken op de oorspronkelijke stalen ‘stoeltjesprofielen’ die nog steeds in de gevel zaten. De gekozen kleur zwartblauw contrasteert mooi met het metselwerk en sluit aan bij de huisstijl van de politie.

Verder zijn de spouwmuren voorzien van isolatie, en is het dak van betere kwaliteit isolatie voorzien. De gevels zijn gereinigd. Het metershoge plastiek van Harry Karssen aan de voorgevel is uiteraard behouden.
De gebouwinstallaties zijn grotendeels vervangen door energiezuinige installaties.
Alle maatregelen hebben gezorgd voor een opwaardering in energielabel van G naar A+.
De GPR scoort boven de 8 voor de thema’s Energie, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.
  • Plaats: 1017 PH Amsterdam
  • Oplevering: januari 2023

Reynaers systeem

SL 38 Classic

Gebruikte kleur

RAL 5004 zwartblauw

Gerealiseerd door

Project downloads