Categorie: Renovatie/transformatie

Internationale School

Het ontwerp van de campus internationale school omvat zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande (rijks)monumentale bebouwing. In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, een mediatheek, een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. De belangrijkste gebouwen van het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijke gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt. De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazerne zijn terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument. Opzet is middels een hedendaagse onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw; wel specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble. Programma: In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, een mediatheek, een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.


Uit het juryrapport: 


Goudkleurige, aluminium accenten vormen tegelijkertijd de verbindende factor als het contrast tussen de bestaande gebouwen en de nieuwbouw van dit scholencomplex. Vijf gebouwen vormden de rijksmonumentale context waarbinnen een nieuw programma voor de school moest worden gepast. Een deel van dat programma kreeg plaats in een souterrain en een nieuw entreegebouw.


De bestaande panden werden gerenoveerd en kregen nieuwe, aluminium kozijnen in een zachtgouden tint. De uitbreidingen aan de bestaande gebouwen kregen een open karakter, maar werden in vorm en detaillering afgestemd op het bestaande.
De nieuwbouw is overduidelijk van deze tijd, maar ook hier komen de goudkleurige kozijnen terug, ditmaal gecombineerd met lichte baksteen en in een nieuwe vormentaal.


(fotografie: Arthur Bagen)

  • Plaats: Eindhoven
  • Oplevering: september 2021

Reynaers systeem

Achterzetramen: Reynaers CP 50, schuiframen aangepast voor binnentoepassing, Buitenkozijnen: Reynaers CS68

Gebruikte kleur

Achterzetramen en schuiframen: kleur RAL 9002, poedercoating (grijswit), Buitenkozijnen: geanodiseerd, 29 4M

Gerealiseerd door