Categorie: Seriematige woningbouw

WZC IJpelaar

Woonzorgcentrum de IJpelaar bestaat uit gefaseerd uitgevoerde vervangende nieuwbouw. De gevels stralen eenheid en harmonie uit, maar laten per vleugel of gevelzijde toch subtiele verschillen zien. Voor de kleurstelling is gekeken naar de bosrijke omgeving en de beleving van de seizoenen: de lichte kleuren van de gesloten gebouwdelen, gecombineerd met hout en bronskleurige kozijnen, maken dat het gebouw - ondanks de flinke afmetingen - een bescheiden plaats in de omgeving zoekt.Het bestaande woonzorgcomplex De IJpelaar is gelegen in een parkachtige omgeving in het zuidoosten van de stad Breda en wordt binnen de opgave volledig vervangen door een gefaseerde nieuwbouw. Het programma voorziet naast het zorgcentrum met 32 PG plaatsen en 46 intramurale wooneenheden en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een restaurant, winkels, dagopvang, huisarts en fysiotherapie in een woonprogramma van 150 woningen. In de stedenbouwkundige planvorming spelen de strikte eisen vanuit het bestemmingsplan een belangrijke rol, waarnaast in het plan wordt uitgegaan van een maximaal behoud van de groenkwaliteit van het bestaande park. Aldus ontstaat een lineaire structuur van bouwvolumes die door een identieke materialisatie en gevelopbouw worden verbonden. De eerste fase van het project - 14 wooneenheden - is voltooid in 2011, de tweede fase - het zorgcentrum en 32 wooneenheden - is opgeleverd in het eerste kwartaal van 2014. De start uitvoering van de derde en laatste fase - 104 wooneenheden - is voorzien vanaf september 2014.

  • Plaats: Breda
  • Oplevering: februari 2021

Reynaers systeem

CS 77

Gebruikte kleur

lichtbrons geanodiseerd code VB6 C31 ( Alumet)

Gerealiseerd door