Categorie: Seriematige woningbouw

Gasthuiskwartier Hoekpand Kardinaal van Rossumplein

Het voormalige Groot Ziekengasthuis terrein in het centrum van ’s-Hertogenbosch is getransformeerd tot een stuk binnenstad. Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier, gelegen in het historisch centrum, is onder supervisie van Edzo Bindels van West 8 ontwikkeld tot een woon-, winkel- en werkgebied. Het stratenpatroon van de bestaande binnenstad is voortgezet in de nieuwe kleinschalige bebouwing en gaat langzaam over naar een meer stedelijke omgeving. Het hergebruik van de parkeerkelder maakt het mogelijk om smalle, autoluwe straten te maken.

Het plan bestaat uit grondgebonden stadswoningen, herenhuizen, appartementen, commerciële ruimtes en werkateliers aan huis. Om een binnenstedelijke diversiteit te creëren, is het plan door vier architectenbureaus verder uitgewerkt. Hierdoor sluit het nieuwbouwproject aan op het fijnmazige, historische weefsel en ontstaat een vanzelfsprekende relatie met de Bossche binnenstad.

Bedaux de Brouwer ontwierp voor deze binnenstedelijke transformatie een reeks van panden, waar naast de stedenbouwkundige inpassing, ook in architectonische zin een relatie is gezocht met de binnenstad. De architectuur van deze gebouwen versterkt de kwaliteiten van de kenmerkende pandenstructuur door op eigenzinnige, maar toch ingetogen wijze hierop voort te bouwen. Daarbij wordt aansluiting gezocht in de vorm van het gebouw, in de ritmische gevelcomposities en de materialiteit van het gebouw. Ieder afzonderlijk pand kent een verbijzondering waardoor het gebouw een eigen karakter krijgt.

De grootschalige ontwikkeling staat in zekere zin in contrast met de kleinschaligere pandenstructuur. Verfijning, subtiliteit en behoudendheid zijn essentieel geweest om tot uitgebalanceerde ontwerpkeuzes te komen.
In het Gasthuiskwartier zijn heden en verleden met elkaar verweven met als doel om fijne plekken te creëren, zowel voor de bewoner in huis, als voor de passant op straat. Een stuk stad waar de identiteit van de binnenstad voelbaar blijft en waar mensen zich thuis voelen in een nieuw, maar herkenbaar Bossche woonmilieu.

Bron: https://www.bedauxdebrouwer.nl/Werk/1688/Gasthuiskwartier-s-Hertogenbosch
  • Plaats: Den Bosch
  • Oplevering: november 2022

Reynaers systeem

CS77-HV

Gerealiseerd door