Ambachtsschool

Medio 2013 is het plan opgevat om de Ambachtsschool (Rijksmonument) te herontwikkelen van de functie school naar wonen. Het nagenoeg symmetrische schoolgebouw bestaat uit 3 bouwlagen onder samengestelde schilddaken met overstek. De school is begin jaren dertig ontworpen door de Haagse architect Jos Duijnstee in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Over de restauratie en aanpassing van het Rijksmonument is intensief overleg gevoerd met de Monumentencommissie en de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is nauwgezet gekeken naar alle bouwtechnische aspecten, geluid en milieu waaronder de benodigde sanering van het aanwezige asbest in het gebouw.

Projectinformatie

Sector: Renovatie
Project: Ambachtsschool
Plaats: Gouda
Datum oplevering: 01-01-2010

Reynaers systemen:
CS 38-SL/AP

Gerealiseerd door:
Facedo

Deel dit project via