Gevel renovatie monumentaal schoolgebouw Noorderpoort

Het schoolgebouw is ontworpen door de Groningse architect Jan Bijlefeld. Hij vormde vanaf het begin van de jaren ’60 samen met Grit, Bekink en Grunnink de Architectenwerkgroep. Jan Bijlefeld kreeg, samen met de Architectenwerkgroep, van het Bestuur van de School voor Detailhandel de opdracht voor de bouw van het schoolgebouw in de nieuwe wijk ‘de Wijert’.

Bijlefeld ontwierp een typisch voorbeeld van een doosvormige skeletbouw en sluit daarmee aan bij de functionele architectuur die kenmerkend is voor de jaren ‘60. Hij maakte hierbij gebruik van transparante gevels. In zijn ontwerp had hij specifieke aandacht voor het materiaalgebruik en de architectonische/constructieve details. De gevels worden gekenmerkt door de brede verticale raamstijlen. De betonnen kolommen aan de binnenzijde vallen precies achter de verticale raamstijlen en zijn hierdoor nauwelijks zichtbaar. Op de hoeken zijn de kolommen niet aangebracht zodat deze transparanter ogen. De stalen kozijnen bevatten boven- en onderin over de gehele breedte een uitzetraam. Deze horizontale stroken zorgen voor een subtiel accent in de overwegend verticale geleding. De verdiepingsvloeren bevinden zich achter gekleurde platen die in dezelfde lijn met de vensters lopen.

Het ritme van de gevels wordt aan de zuid- en westzijde onderbroken door enkele uitgebouwde, grondgebonden etalages. Aan de zuidzijde gaat het om drie kleine etalages en aan de oostzijde om één grotere etalage. De etalages zijn voorzien van een overstekende luifel.

De huidige monumentale waarde is met name terug te vinden in de stedenbouwkundige waarde, de bouwmassa en de functie/cultuurhistorische waarde. De monumentale waarde van de vensters worden bepaald door het transparante karakter als modern vormgevingselement in de jaren ’60. Dit heeft met name betrekking op de grote glasvlakten die in relatief smalle stalen kozijnen zijn gevat, waardoor er visueel een grote glasgevel ontstond. De kunststof platen en de kleinere verticale vensters zorgden voor een subtiele horizontale geleding, terwijl de overige elementen juist de verticaliteit benadrukken. De verticale raamstijlen zijn hoofdzakelijk bepalend voor de geleding van de gevel; de vensters zijn hier aan ondergeschikt.

De opdrachtgever, Noorderpoort College te Groningen, wil een inhaalslag maken m.b.t. een beheersbaar binnenklimaat. Een aantal jaren geleden is deze weg al ingezet door een klimaatsysteem te installeren, echter door de stalen gevel en enkel glas, is het binnenklimaat nog steeds onbeheersbaar. Hierop heeft het Noorderpoort besloten om de gevel te renoveren. Gezien het schoolgebouw een monumentale status heeft, is er nauw overleg geweest tussen de monumentencommissie, welstand, opdrachtgever en architect. De keuze is uiteindelijk gevallen op het Reynaers profiel CS-24SL (gevel) en CS-38SL (Etalages). Gezien deze het originele stalen profiel het dichts benaderd qua uitstraling en dimensionering en heeft daarmee de goedkeuring ontvangen van de monumentencommissie en welstand.

Projectinformatie

Sector: Renovatie
Project: Gevel renovatie monumentaal schoolgebouw Noorderpoort
Plaats: Groningen
Datum oplevering: 01-09-2017

Reynaers systemen:
CS-24 SL en CS-38 SL

Gebruikte kleur(en):
Kozijnprofiel: RAL 7024. Sandwichpaneel: NCS 8505-B20G. Koppelpaneel: RAL 7044. Deuren + etalages: RAL 7040

Oppervlakte (m2): 3000m2

Gerealiseerd door:
Jongsma|Dijkhuis Architecten

Project downloads

Deel dit project via