Tuin van Noord

In het omvangrijke project Tuin van Noord is het oude gevangeniscomplex De Noordsingel in het Oude Noorden van Rotterdam van een gesloten omgeving veranderd in een open en groen leefgebied met ruimte voor wonen, werken en ontspannen.

Het masterplan is door WDJArchitecten i.s.m. Quadrat (landschap) zodanig uitgewerkt dat de gebouwen die behouden blijven er voor zorgen dat de herinnering aan de gevangenis deel van het collectief geheugen blijft. Eigentijds wonen in de gebouwen wordt mogelijk door een aantal krachtige maar gedoseerde ingrepen die lucht en licht zullen brengen.
Sander Nelissen van WDJArchitecten vertelt over het ontwerp en waarom de keuze is gevallen op Reynaers. “Om de gebouwen ‘bewoonbaar’ te maken wordt voor elke woning in de van oorsprong erg gesloten gevel één forse opening gemaakt. Met een stoere staalconstructie en brede verdiepinghoge aluminium schuifpuien. En per gebouw een specifieke oplossing, die onderling tot één familie behoren. Zo is bij de Cellenvleugels voor de geveldoorbraken een grote doorgaande serre aan het gebouw gehangen. Met de Reynaers systemen was het mogelijk om de gewenste 5-deling en geïntegreerde glazen doorvalbeveiligingen te realiseren in de tot ruim 7,5 meter brede schuifpuien van de serre. Het aluminium zetwerkkader rondom de serre inclusief geïntegreerde zonwering komt terug in de dakkapellen van de andere gebouwen.” Niet alleen de schuifpuien zijn uitgevoerd met Reynaers systemen. “De oorspronkelijke tralies en gewalst stalen kozijnen met een fijne vlakverdeling zijn weliswaar verdwenen, maar de nieuwe aluminium kozijnen verwijzen door de toepassing van verschillende types plakroedes duidelijk naar de oorspronkelijke functie van het complex.”

Gezien de omvang van Tuin van Noord is het project opgedeeld in verschillende planonderdelen.

Fase 1; Cellenvleugels en Panopticum
57 woningen
Aannemer: BAM Wonen B.V.
Architect: WDJArchitecten
Opdrachtgever : Tuin van Noord B.V. / HD Groep
Reynaers series: CP130 en SL38 uitgevoerd door Facedo
Opgeleverd in fases met de laatste oplevering in september/oktober 2020

De nieuw aangebrachte hoofddraagconstructie is van binnenuit tussen de gevels opgebouwd, waardoor de gevels van het complex zijn gehandhaafd en de oude gevangenis haar authentieke uitstraling heeft bewaard. Kenmerkend zijn de uitkragende erkers met de grote aluminium schuifpuien op de 1e verdiepingsvloer. De schuifpuien zijn opgebouwd uit geïsoleerde profielen de Reynaers CP 130 serie. Deze moderne en strakke uitstraling van deze erkers in de kleur Ral 7021 geven een mooi contrast met de ambachtelijk gemetselde dubbel rollagen boven celramen. De oude kozijnen met tralies in de gevelopeningen zijn vervangen door nieuwe aluminium draaikiepramen die voorzien zijn van verdiepte SL38 kozijnprofielen van Reynaers in kleur Ral 9010.

Fase 2; Huis van Bewaring
31 appartementen
Aannemer: BIK bouw B.V.
Architect: WDJArchitecten
Opdrachtgever : Tuin van Noord B.V. / HD Groep
Reynaers serie: SL38 uitgevoerd door Stalku
Opgeleverd in fases met de laatste oplevering in september 2020

In het Huis van Bewaring komen verbouw en nieuwbouw samen. Van een deel van het gebouw zijn de gevel, fundering en de verdiepingsvloeren zoveel mogelijk gehandhaafd en getransformeerd in 7 appartementen. Hier zijn de oude kozijnen met tralies vervangen door nieuwe aluminium draaikiepramen die voorzien zijn van SL38 kozijnprofielen van Reynaers.
Het andere deel is gesloopt om vervolgens 24 appartementen te realiseren middels nieuwbouw, waarbij de uitdaging zat in het bouwen tussen 2 bestaande belendingen en het aansluiten op het stuk bestaand gebouw.


Fase 3; Hofvrouw
23 eengezinswoningen
Aannemer: BIK bouw B.V.
Architect: WDJArchitecten
Opdrachtgever : Tuin van Noord B.V. / HD Groep
Reynaers series: CP130 en SL38 uitgevoerd door VPG
Oplevering in fases met de laatste oplevering gepland voor april 2021

Het gedeelte rondom de oude vrouwenvleugel wordt getransformeerd naar 23 eengezinswoningen. Elk gebouw behoud zijn specifieke gevangenis-bouwstijl, maar door diverse doorbraken ontstaan er unieke woningen. In de dikke buitengevels zijn hoge doorbraken gemaakt over 2 bouwlagen met robuuste stalen portalen. De grote aluminium schuifpuien zijn opgebouwd met de Reynaers CP130 serie. En ook hier zijn oude kozijnen met tralies vervangen door nieuwe aluminium draaikiepramen met SL38 kozijnprofielen van Reynaers.


Fase 4; Kapel
8 grondgebonden woningen
Aannemer: BIK bouw B.V.
Architect: HD Ontwikkeling | Architectuur | Projectmanagement
Opdrachtgever : Tuin van Noord B.V. / HD Groep
Reynaers serie: CS77 uitgevoerd door VPG
Opgeleverd in fases met de laatste oplevering in mei 2020

De voormalige kapel is getransformeerd naar 8 grondgebonden woningen. In de dikke buitengevels zijn grote doorbraken gemaakt met nieuwe robuuste stalen portalen. Hier zijn grote aluminium schuifpuien uit de Reynaers CS77 serie toegepast die als toegang van de betreffende woning dienen.
Verder is de fundering hersteld waarna er een compleet stalen skelet met staalplaatbetonvloeren is geplaatst. Op de bovenste verdieping is de bestaande houten kapconstructie in het zicht gebleven in combinatie met schitterende badkamerdetails welke in samenspraak met de kopers zijn bedacht.

Foto’s: © Frank Hanswijk
Luchtfoto: © Paul Martens

Projectinformatie

Sector: Renovatie
Project: Tuin van Noord
Plaats: Rotterdam
Datum oplevering: 01-12-2020

Reynaers systemen:
CP130, SL38 en CS77

Gebruikte kleur(en):
RAL 7021 en RAL 9010

Oppervlakte (m2): 1524m2

Gerealiseerd door:
BAM Wonen B.V., Facédo, Stalku, Tuin van Noord BV / HD groep, VPG, WDJArchitecten, BIK bouw

Deel dit project via