Mannourystraat Amsterdam

De locatie Mannourystraat maakt onderdeel uit van de Ringzone – West, een vroeg naoorlogse stedelijke uitbreiding met een sterke nadruk op stedenbouwkundige structuur.
Voor de ringzone is de ambitie uitgesproken om te transformeren naar een hoogstedelijk woon / werk milieu.
De locatie is opgedeeld in twee kavels met beiden twee gelijkwaardige bouwvolumes.
Als onderdeel van deze reeks van vier gebouwen ontwerpen wij twee gebouwen
(blok 3 en 4)
De vier gebouwen kennen een stedenbouwkundige samenhang door een gelijke volumetrische opbouw met een overeenkomstige materialisering en tint. De gebouwen kennen allen een royale entree op maaiveld niveau.
De omgeving, die zich kenmerkt door een sobere en repetatieve bebouwing vraagt om stoere, stevige en stedelijke blokken met een heldere en rationele opzet. Wij ontwerpen dan ook twee ‘stoere jongens’.
Dit vertaalt zich in de architectuur onder andere door een rastersystematiek en een zeer consequente eenduidige detaillering. De gebouwen heben een spiegelsymmetrische opzet maar verschillen op subtiele wijze onder andere van elkaar door een gespiegeld kozijndetail en een afwijkende tint.
Door een dragende gevelstructuur toe te passen zijn de appartmenten, opgedeeld in lager en hoger huursegment, zeer flexibel in te delen en garanderen zo een hoge mate van toekomstbestendigheid. De scherpe detaillering, hoogwaardige materialisering en bouwkundige integratie van groenvoorzieningen in de balkons en daktuinen maken dit project extra byzonder.

Projectinformatie

Sector: Seriematige woningbouw
Project: Mannourystraat Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Datum oplevering: 01-03-2021

Reynaers systemen:
Masterline 8 met speciale projectoplossing

Gebruikte kleur(en):
AE20108000320 ANODIC BRONZE en AE20108000420 ANODIC BROWN

Oppervlakte (m2): 7250m2

Gerealiseerd door:
Koschuch architecten

Deel dit project via