Transformatie keukengebouw Elias Beeckman kazerne

In Ede is gebouw 16 van de Elias Beeckman Kazerne getransformeerd naar Huize De Compagnie.
Het voormalige keuken- en messgebouw is nu een woonzorggebouw voor 42 ouderen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Compartijn (Thuis als het thuis niet meer gaat) is de nieuwe gebruiker.

Het Rijksmonumentale complex heeft een symmetrische aanleg van legeringsgebouwen en een keukengebouw rondom een centrale appèlplaats. Het is in 1939 gebouwd vanwege de aanzwellende dreiging uit Duitsland.

De legeringsgebouwen zijn getransformeerd naar koop- en huurappartementen binnen de bestaande gebouwcontouren.
Bij het Keukengebouw 16 zijn aan weerszijden twee symmetrische uitbreidingen gerealiseerd om ruimte te bieden aan de individuele woonruimten voor de ouderen. Deze u-vormige gebouwen omsluiten twee binnentuinen, waar een beschermde beleeftuin is gemaakt. Dit past in het concept van de hoven, die kenmerkend zijn voor de buitenruimten op het complex.
De verkeersruimten liggen rondom deze tuin, zodat er altijd zicht is op elkaar en er ruimte voor ontmoeting geboden wordt.

Het oorspronkelijke gebouw is opnieuw ingedeeld voor de huisvesting van alle collectieve ruimten, waaronder de zitkamers, woonkeuken, logeerkamers, bibliotheek e.d.
Dit past volledig bij het oorspronkelijke gezamenlijke gebruik als eetkamer en keukenvoorziening.

In het bestaande gebouw zijn de oorspronkelijke stalen ramen en kozijnen behouden gebleven, volledig gerestaureerd en voorzien van monumentaal dubbel glas (8mm dik) dat past in de bestaande sponning van het stoeltjesprofiel.
Voor de nieuwbouw vleugels is gekozen voor de Reynaers profielserie CS38-SL. Als hedendaagse vertaling van de oorspronkelijke stalen kozijnprofielen.
De Reynaers profielen passen erg goed in deze monumentale omgeving, terwijl ze aan alle nieuwbouw eisen voldoen.
De kozijnen zijn geleverd en geplaatst door Boertjes Aluminium & Kunststof B.V. uit Hattem.

In opdracht van Noordersluis Bouwgroep heeft ARCOM Architectuur + Bouwmanagement het ontwerp en de bouwtechnische uitwerking van dit mooie plan mogen verzorgen.
Braaksma & Roos Architectenbureau heeft de grondslagennotitie opgesteld van het complex en geadviseerd over de interventies en de architectuur.

Projectinformatie

Sector: Renovatie
Project: Transformatie keukengebouw Elias Beeckman kazerne
Plaats: Ede
Datum oplevering: 01-04-2019

Reynaers systemen:
CS 38 - SL

Gebruikte kleur(en):
RAL 7038 / RAL 7044 / RAL 9001

Oppervlakte (m2): 2.900m2

Gerealiseerd door:
ARCOM Architectuur & Bouwmanagement

Deel dit project via